česky
english
po ruski
Kooperace: 3D měření

Měřící centrum, 3D souřadnicový měřící stroj LK typ G-90C

Popis zařízení:
Měřidlo Tříosý souřadnicový CNC měřící stroj
Typ měřidla LK G-90C 20.12.10
Možnosti měření lze měřit všechny možné tvary
Max. rozměry výrobku 2000 x 1200 x 1000 mm
Max. hmotnost výrobku 2673 kg
Rok a výrobce 2000, LK Limited, Velká Británie
Metrologická návaznost Dle ČMI, viz. kalibrační list, č. Z5-KL-M-093 ze dne 30.3.2005
Podmínky při měření Teplota vzduchu 22°C, vlhkost vzduchu 25 %
Přesnost stroje v µm při teplotě 22° Celsia ± 2°:
M (U3) E=2,75 µm + L/175

Měření je prováděno na velmi přesném tří-souřadnicovém CNC měřícím stroji LK G-90C. Tento stroj patří do série nejpřesnějších měřících strojů typu LK. LK G 90 C je stroj mostového typu. Všechny osy jsou motoricky řízené a zároveň všechny osy jsou uloženy na vzduchových ložiskách. Tento velice přesný systém používá odměřovací pravítka od firmy Renishaw pro preciznější vyhodnocení polohy. Systémy LK se velice přesně a rychle pohybují na vzduchových ložiskách.

Na zařízení lze provádět:
1. Měření souřadnicové - kompletní změření obrobku, přípravků,forem. Dle požadavku stroj vyhodnocuje od základního měření vzdáleností, průměry otvorů, až po kolmosti, rovnoběžnosti, přímost, kruhovitosti, rovinnosti, jmenovité polohy prvků, atd. U tohoto způsobu lze měřit velice přesným způsobem CNC.

2. Měření modelové - měření součástí obecných tvarů, které neosahují geometrické tvary (nebo jen vyjímečně), jako jsou výlisky, odlitky, plastové a kovové díly karosérií, letadel a interiérů automobilů. Také provádíme 3D měření tvarových částí forem, elektrod (měděné, grafitové), výlisků, různé plechové součásti, možno měřit bez problémů i polystyrénové modely, či výrobky z tvrdé gumy. Vyrovnání výrobku s modelem možno použít pomocí RPS bodů. Modelové měření je velice přesné měření složitých tvarů, které nejsou jinak změřitelné.

Měření je prováděno na základě elektronického matematického modelu, které je potřeba pro toto měření. Součást lze měřit kdekoliv na jejím povrchu, 3D odchylka se vypočte a interpretuje bezprostředně. To znamená, že operátor provede kliknutí na matematický model v PC a stroj provede zadaný úkon. Měřící stroj vyhodnocuje odchylku od matematického modelu.

Matematický model je možno zaslat e-mailem, či na CD a to ve formě *.SAT, *.IGES, výkres obrobku s koncovkou *.PRT.

IGES – Initial Graphics Exchange Specification – formát pro reprezentaci vektorových CAD modelů, definován americkou státní normou. Nejběžnější formát, používají ho systémy Cadds 5, CADKEY, Catia, Computervision, I-deas a další.

O precizní zajištění kvality jednotlivých výrobků se stará tým kvalifikovaných operátorů.

Příklady měřících protokolů:
Pro práci s tímto měřícím přístrojem máme vystaven kalibrační list - strana 1, vystavený a garantovaný firmou Topmes Praha.

 


V případě nejasností o vhodnosti konkrétního měření pro toto zařízení je možno detaily konzultovat přímo s kmenovým operátorem.

Kontakt:
David Vacek
vedoucí OTK
tel.: +420 491 549 311
mobil +420 739 245 284
fax: +420 491 549 133
e-mail: david.vacek@kavalier.czKAVALIERGLASS a. s. provoz Kovopol, 17.listopadu 226, 549 54 Police nad Metují, tel.: +420 491 549 111