česky
english
po ruski
Nýtovací jednotka NJ 6
ÚČEL, UŽITÍ A POPIS STROJE
Nýtovací stroje NJ 6 a NJ 6A jsou určeny k nýtování plných ocelových nýtů do průměru 6 mm (u oceli do pevnosti 370 MPa) a měděných, hliníkových a dutých ocelových nýtů do průměru 8 mm.


  Typ NJ 6
 • nýtovací stroj s dvouručním ovládáním
  Typ NJ 6A
 • nýtovací stroj s automatickým cyklem umožňujícím nasazení v automatických linkách
  Mezi hlavní částí stroje patří:
 • jednotka s pohonem
 • pneumatické ovládání
 • ovládací panel
 • rotační nýtovací hlavička
 • elektrická instalace
FUNKCE STROJE
Hlava nýtu se vytvoří hlavičkářem upnutým v rotační nýtovací hlavičce, která je připevněna na závitový konec vřetene. Vřeteno vykonává rotační pohyb odvozený od elektromotoru. Otáčky vřetene jsou stejné jako otáčky elektromotoru 1370 min-1. Vřeteno je unášeno pinolou, kterou tlačí oběma směry (dolů i nahoru) stlačený vzduch 0.25 až 0.6 MPa. Rozvod vzduchu na píst nebo pod píst zajišťuje pneumaticky ovládaný pěticestný ventil.

U provedení NJ 6 s dvouručním ovládáním se přestavuje ventil do pracovní dolní polohy pomocí dvouručně ovládaného třícestného ventilu. Vyjetí do horní polohy po provedeném nýtování zajišťuje zpožďovací ventil, který přestaví zpět rozváděcí pěticestný ventil.

U provedení s automatickým cyklem je rovněž rozváděcí pěticestný ventil, který je pneumaticky přestavován dvěma narážkovými ventily. Dobu nýtování nastavuje rovněž zpožďovací ventil. Rychlost pístu, resp. pinoly, regulují v obou směrech škrtící zpětné ventily.

Nýtovací jednotka se může posunout po svislé ploše stojanu pomocí posuvového šroubu a matice v rozmezí 0 až 150 mm.

Tím lze nastavit optimální polohu celé nýtovací jednotky vzhledem k výrobku. Nýtovací jednotka může být připevněna buď k pracovnímu stolu nebo ke konstrukci příslušné linky. Při použití nýtování objemných součástí je možné otočit celou jednotkou se stojanem o 180°. S takto otočenou jednotkou lze nýtovat mimo pracovní stůl.

Funkce nýtovacího stroje umožňuje vytvářet hlavy nýtů najetím nýtovacího hlavičkáře přímo na nýt, který k sobě nýtované součásti stlačí nebo je možné nastavit vnitřní doraz otáčením vroubkované matice s číselníkem, který omezí zdvih vřetene. Toto přesné nastavení pracovního zdvihu umožňuje nýtovat součásti, které mají mít mezi sebou určitou vůli k dosažení vzájemného pohybu. Nejsou potom k sobě tlakem nýtovací hlavičky těsně stlačeny. Nýtovací jednotka tedy umožňuje vytvářet těsné i volné nýtované spoje.

Osvětlení pracovního prostoru zajišťuje osvětlení s kloubově uloženým svítidlem, takže si obsluha nastaví optimální polohu svítidla k osvětlení pracovního prostoru.


TECHNICKÉ ÚDAJE
Největší průměr plného ocelového nýtu (ocel do 370 MPa) 6 mm
Největší průměr dutého ocelového nýtu
nebo plného měděného a hliníkového nýtu
8 mm
Pracovní tlak vzduchu 0.25 až 0.6 MPa
Nastavitelný zdvih nástroje (nýtovací hlavy) 5 až 25 mm
Nastavitelný nýtovací čas 0 až 30 s
Vertikální přestavení jednotky 0 až 150 mm
Příkon a otáčky elektromotoru 370 W, 1370 ot.min-1
Napájecí napětí Y/D, 3 x 230/400 V, 50 Hz
Světlost mezi osou vřetene a stojanem 140 mm
Max. rozměry stroje NJ 6 560 x 680 x 930 mm
Max. rozměry stroje NJ 6A 460 x 530 x 930 mm
Upínací průměr pro hlavičkář 8H7/m6
Rozměr upínací T drážky 10 mm
Rozměr stolu 310 x 420 mm
Hmotnost stroje 130 kg

©   Kovopol a.s., 17.listopadu 226, 549 54 Police nad Metují, tel.: +420 491 549 111