česky
english
po ruski
Tvářecí automaty řady TPX na lisování a ohýbání
  VÝHODY AUTOMATŮ TPX
 • přesná a automatická výroba tvářených součástí z pásu, drátu nebo profilového materiálu, která může být doplněna i montáží
 • konstantní tvar a rozměry výrobků dávají předpoklad pro jejich bezproblémové použití při návazných mechanizačních operacích
 • stavebnicová konstrukce používající základní stavební prvky společně s bohatým příslušenstvím dovoluje širokou paletu výrobních možností včetně vstupu několika druhů materiálů do stroje, jejich zpracování a spojení
 • postup tváření vyráběných dílů lze dobře sledovat a operativně seřizovat tvářecí elementy
 • automatické zastavení stroje a světelná signalizace poruchy na ovládacím panelu
 • seřizování nástroje za pomoci ručního kola nebo motoricky krokováním z přenosného ovladače nebo ovládacího panelu
 • plynulá změna otáček umožňuje volbu optimálního výkonu automatu
 • vyhazování výrobků z nástroje mechanicky nebo stlačeným vzduchem
 • vysoká spolehlivost a dlouhodobá životnost automatů
 • automaty splňují požadavky evropských norem
 • dodávky kompletních výrobních technologií na základě výkresu nebo vzorku součástky


TPX 25
je automat osvědčené stavebnicové konstrukce, který umožňuje výrobu vysoce přesných součástek při minimálních nárocích na obsluhu a údržbu.

TPX 25 E
je elektronická verze automatu TPX 25. Tento automat je především vhodný pro instalaci náročnějších výrobních technologií u nichž by nedostatečná kontrola mohla způsobit poškození nástroje nebo vlastního automatu. Elektronický systém kompletně kontroluje činnost automatu včetně nástroje. Pevné a volné programovatelné vstupy do systému umožňují přesnou diagnostiku technologického procesu výroby dílců. Napojení dalších návazných operací je možné volně programovatelnými výstupy.

Různé modifikace a technologie:
TPX 25 se zvednutými kryty TPX 25 s rolnovým podavačem TPX 25
TPX 25 Technologie TPX 25 Technologie TPX 25
 
Technologie TPX 25 TPX 30  
TECHNICKÉ ÚDAJE
  TPX 25 + TPX 25 E TPX 30
Největší délka kroku podávání:
- standardní 250 mm 300 mm
- s rolnovým podavačem do 10 000 mm
Šíře zpracovávaného pásu do 30 mm do 50 mm
Průměr zpracovávaného drátu do 3 mm do 4 mm
Produkce automatu - plynulá regulace 32 - 300 ks/min 25 - 250 ks/min
Největší celkový příkon automatu 2,2 kW 8,2 kW
Tlakový vzduch (vyžaduje-li to technologie) 0,6 MPa
Největší lisovací síla 80 kN 160 kN
Ohýbací tlak jedné pracovní jednotky 20 kN 40 kN
Elektroinstalace 3 x 400 V, 50 Hz
Základní rozměry automatu 1500 x 840 x 1725 mm 2710 x 980 x 2060 mm
Hmotnost automatu 1020 kg 2840 kg


Produkty strojů TPX:

Výrobky z drátu Výrobky z pásů drobnější Výrobky z pásů větší
Výrobky z pásů větší Směs výrobků - drát i páska  
 
  K automatům TPX doporučujeme objednat zvláštní příslušenství, které se dodává pouze na samostatnou objednávku:
 • odvíjecí zařízení QZ 80/1000
 • rolnový podavač RP 8
 • závitovací jednotka ZJ 46-15
Podrobné informace jsou uvedeny v katalogu.
Kontakt:
Ing. Hana Flígerová
prodej strojů
tel.: +420 491 549 340
fax: +420 491 549 132
e-mail: hana.fligerova@kovopol.cz©   Kovopol a.s., 17.listopadu 226, 549 54 Police nad Metují, tel.: +420 491 549 111