česky
english
po ruski
Závitovací jednotka ZJ 46-15
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objednací číslo 461 000 000
Otáčky 500 ÷ 4000 ot/min
Zdvih vřetena max. 15 mm
Průměr stopky závitníku 4 ÷ 8 mm
Pracovní poloha libovolná (skříň řízení pouze svisle)
Velikost vyrobitelných závitů (materiál 11 340):
- řezáním až M6
- tvářením až M4
Napájení 1 x 230 V/50 Hz
Příkon max. 1,4 kVA
Pracovní prostředí obyčejné:
- teplota +5 až +40 °C
- relativní vlhkost 40 až 75 %
Krytí:
- jednotka IP 64
- řízení IP 54
Hmotnost:
- jednotka 4 kg
- řízení 29 kg
Hlavní rozměry:
- jednotka 55 x 55 x 282 mm (bez závitníku)
- řízení 500 x 500 x 200 mm
Tlakový vzduch (pro mazání závitníku) 0,5 ÷ 0,6 MPa


POPIS ZAŘÍZENÍ
Závitovací jednotka se skládá z vlastní závitovací jednotky, z řízení jednotky v samostatné skříni a ze zvláštního příslušenství, které je možné volit podle potřeby.

  Jednotku tvoří:
 • střídavý synchronní servomotor
 • těleso jednotky s uložením vřetena a se závitovou pinolou a vodícím pouzdrem pro přesné vedení závitníku (závitník se do vřetena upíná pomocí pružné kleštiny)
  Řídící jednotka v samostatné skříni obsahuje:
 • servozesilovač servomotoru (Atlas DMC od firmy Atlas Copco Controls)
 • operační panel (operační panel je vybaven numerickou klávesnicí, 10 funkčními tlačítky a čtyřřádkovým LCD displejem s 20 znaky na řádku)
 • ovládací prvky jednotky a vstupy/výstupy pro řízení jednotky a okolních zařízení, vstupy/výstupy jsou popsány v kapitole "Komunikace s okolím"
  Zvláštní příslušenství závitovací jednotky:
 • sada držáků (pro speciální umístění je potřeba navrhnout vlastní držák jednotky)
 • kontrolní čidla pro kontrolu závitníku
 • mazání závitníku
  PRACOVNÍ MOŽNOSTI
 • Seřízení jednotky do správné polohy se provádí pomocí nastavovacích šroubů na držácích jednotky. Upevnění závitníku do pružné kleštiny je velmi jednoduché, navíc lze pro opakované zajištění přesné polohy závitníku použit vnitřní stavitelný doraz.
 • Ovládání jednotky se provádí pomocí operačního panelu.
  Řízení jednotky umožňuje nastavit:
 • automatický režim
 • seřizovací režim - 1 cyklus
 • seřizovací režim - 1/2 cyklu
 • speciální seřizovací režim pro nastavování parametrů a speciální obsluhu stroje
 • velikost výrobní dávky
V automatickém režimu se jednotka automaticky spouští po obdržení startovacího signálu (24 V). Spuštění lze volitelně nastavit na každý signál, na každý druhý signál nebo na každý třetí signál.
Seřizovací režimy slouží pro obsluhu při seřizování jednotky tak, aby mohla snadno seřídit správnou funkci závitování.
  V seřizovacím režimu lze mimo jiného nastavit:
 • otáčky jednotky
 • zdvih jednotky
 • stoupání závitníku
 • smysl závitu
 • funkci automatického režimu
 • přetížení jednotky
 • kontrolu závitníku
 • režim mazání závitníku
Z nastavených parametrů se automaticky vypočte čas potřebný pro závitování a servořízení potom samo kontroluje dodržování správného režimu jednotky.
KOMUNIKACE S OKOLÍM
Pro komunikaci s okolím je závitovací jednotka vybavena následujícími vstupy/výstupy:
  Vstupy:
 • základní poloha jednotky
 • kontrola závitníku - horní poloha
 • kontrola závitníku - dolní poloha
 • startovací signál jednotky
 • hladina oleje
 • volný vstup
  Výstupy:
 • hlášení o stavu jednotky
 • základní poloha jednotky
 • pohyb vpřed
 • pohyb vzad
 • ventil mazání

©   Kovopol a.s., 17.listopadu 226, 549 54 Police nad Metují, tel.: +420 491 549 111